fbpx skip to Main Content
Łukasz

Łukasz

Founder and owner "Tahoe for Life" - komórka organizacyjna na terenie USA

tel. i whatsapp +1 (775) 790 5699
email: kontakt@tahoeforlife.pl

IMG_9948

Anita

Komórka organizacyjna "Tahoe for Life" na terenie UK

tel. +44 792-729-6725
email: kontakt@tahoeforlife.pl

Siedziba "Tahoe for Life"

Stany Zjednoczone, Minden stan Nevada

Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza

  USA +1 775 790 5699 (WhatsApp) kontakt@tahoeforlife.pl

  MAMY TO !!!

  Z dniem 11 Listopada 2019r obywateli polskich nie obowiązuje wiza do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych na okres do 90 dni.
  Jednak aby wjechać do Stanów Zjednoczonych, trzeba wystąpić o autoryzację podróży ESTA.
  Przybliżamy Wam tematykę ESTA (Elektroniczny System Autoryzacji Podróży) poniżej:

  Informacje ogólne

  Program Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program, VWP) wszedł w życie w 1986 r. w celu wspomagania rozwoju turystyki i zacieśniania więzów USA z sojusznikami. W jego ramach corocznie wjeżdża do USA około 20 mln osób. Umożliwia obywatelom niektórych krajów podróżowanie do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i służbowych bez konieczności uzyskania wizy w przypadku pobytu trwającego do 90 dni. Nie wszystkie kraje uczestniczą w programie VWP i nie wszyscy podróżni z krajów uczestniczących w programie VWP spełniają wymagania, aby zostać objęci tym programem. Osoby podróżujące z krajów objętych programem VWP muszą ubiegać się o autoryzację za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization – ESTA), są kontrolowane w punkcie wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych, a ich dane są wprowadzane do programu US-VISIT Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  Obywatele 38 krajów członkowskich mogą podróżować bez wizy w celach turystycznych lub służbowych na okres nie dłuższy niż 90 dni, jeśli spełniają poniższe wymagania:

  Wymagania

  Aby wjechać do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, osoba podróżująca musi spełniać następujące wymagania:
  – być obywatelem jednego z ww. krajów oraz posiadać zgodny z programem VWP paszport,
  – posiadać autoryzację systemu ESTA,
  – podróżować do USA z zamiarem przebywania nie dłużej niż 90 dni,
  – podróżować w celach:

  a) służbowych – Celem planowanej podróży są konsultacje z partnerami biznesowymi, naukowe, edukacyjne, zawodowe lub biznesowe zjazdy, lub konferencje
  w konkretnych terminach, kwestie własnościowe lub w celu negocjowania kontraktu,
  b) turystycznych – Celem planowanej podróży jest rekreacja, w tym wakacje, święta, rozrywka, wizyty u przyjaciół lub rodziny, odpoczynek, leczenie, występy amatorów w wydarzeniach muzycznych, sportowych, konkursach itp., którzy nie pobierają żadnego wynagrodzenia,
  c) tranzyt- Jeśli podróżuje się przez Stany Zjednoczone.

  Dodatkowo, przybywając do Stanów Zjednoczonych drogą lotniczą lub morską osoba taka musi:

  – posiadać bilet powrotny lub bilet na dalszą podróż. W przypadku posiadania elektronicznego biletu wymagana jest kopia planu podróży, którą należy przedłożyć urzędnikowi imigracyjnemu. Osoby podróżujące docelowo do Meksyku, Kanady, na Bermudy lub Wyspy Karaibskie muszą być pełnoprawnymi mieszkańcami tych terenów,

  – przybyć do Stanów Zjednoczonych na pokładzie przewoźnika lotniczego lub morskiego, który bierze udział w programie.Dotyczy to również statków powietrznych korporacji amerykańskiej, która zawarła umowę z Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przewozie pasażerów w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

  W przypadku wjazdu do Stanów Zjednoczonych drogą lądową z Kanady lub Meksyku wymagania dotyczące dokumentów są takie same, aczkolwiek nie ma wymogu posiadania biletów powrotnych ani korzystania z usług przewoźników-sygnatariuszy. Należy wykazać urzędnikowi, że dysponują Państwo środkami pozwalającymi na utrzymanie się podczas pobytu w USA oraz na wyjazd z USA.

  Ważność paszportu

  Osoby podróżujące do Stanów Zjednoczonych muszą posiadać paszporty ważne przez 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych. Obywatele krajów wymienionych na aktualnej liście klubu krajów zwolnionych z ww. wymogu (Six Month Club Update) muszą posiadać paszport ważny jedynie na czas ich pobytu. Osoby podróżujące bez wizy w ramach Programu Ruchu Bezwizowego muszą mieć paszport ważny przynajmniej 90 dni. Jeśli paszport nie jest ważny na okres 90 dni, właściciel takiego paszportu zostanie wpuszczony do Stanów Zjednoczonych tylko do dnia wygaśnięcia ważności paszportu.
  Osoby podróżujące z krajów objętych programem VWP posiadające paszporty niespełniające tych wymagań powinny uzyskać nowy paszport spełniający wymagania programu VWP w urzędzie wydającym paszporty w kraju ojczystym. W przeciwnym razie podróżowanie w ramach programu VWP nie będzie możliwe i należy ubiegać się o wizę na wjazd do Stanów Zjednoczonych.

  Osoby niespełniające wymagań

  Niektóre osoby mogą być nie uprawnione do wjazdu do Stanów Zjednoczonych bez wizy w ramach programu VWP. Obejmuje to osoby aresztowane, nawet jeśli areszt nie był wynikiem wyroku skazującego za przestępstwo kryminalne, osoby karane (nawet w przypadku ułaskawienia, amnestii lub innego aktu łaski), osoby z poważną chorobą zakaźną, osoby, których nie wpuszczono do Stanów Zjednoczonych lub które zostały deportowane ze Stanów Zjednoczonych lub przekroczyły długość pobytu dozwoloną w ramach programu VWP. Takie osoby muszą ubiegać się o wizę. Jeśli osoby takie podejmą próbę wjazdu bez wizy, mogą nie być wpuszczone na teren Stanów Zjednoczonych.

  Zgodnie z Poprawką do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program Improvement) i ustawą o zapobieganiu terroryzmowi (Terrorist Travel Prevention Act)
  z 2015 r., osoby które podróżowały lub przebywały w Iranie, Iraku, Libii, Somalii, Sudanie, Syrii oraz/lub w Jemenie w dniu 1 marca 2011 roku lub po tej dacie (poza nielicznymi wyjątkami wyjazdów w celach dyplomatycznych lub wojskowych w służbie kraju objętego Programem Ruchu Bezwizowego), lub podróżni, którzy są również obywatelami Iranu, Iraku, Sudanu oraz/lub Syrii, nie kwalifikują się już do podróży do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w ramach Poprawki do Programu Ruchu Bezwizowego i ustawy o zapobieganiu terroryzmowi z 2015 r., można znaleźć na stronie internetowej: http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program.
  Osoby, które popełniły drobne wykroczenia drogowe, które nie skutkowały aresztem i/lub wyrokiem skazującym za wykroczenie mogą podróżować bez wizy, o ile spełniają pozostałe wymagania. Jeśli wykroczenie drogowe miało miejsce w Stanach Zjednoczonych i dana osoba nie opłaciła grzywny lub nie stawiła się na rozprawie sądowej, może być wydany nakaz aresztowania dla takiej osoby i wówczas mogą pojawić się problemy przy wjeździe do USA. Dlatego też należy najpierw uregulować takie kwestie przed podróżą, kontaktując się z sądem, w którym dana osoba miała się stawić. Jeśli adres sądu jest nieznany, można go znaleźć na stronie internetowej www.refdesk.com.
  Podróżować bez wizy nie mogą osoby planujące podjąć studia, pracę lub pozostanie w Stanach Zjednoczonych dłużej niż 90 dni. Nie przewiduje się również możliwości zmiany statusu (z turysty na studenta itp.) w przypadku osób przebywających już w Stanach Zjednoczonych. Takie osoby muszą mieć wizę. Jeśli urzędnik imigracyjny uzna, że dana osoba podróżująca bez wizy zamierza podjąć studia, pracę lub pozostanie dłużej niż 90 dni, może odmówić jej wjazdu.

  Odmowa z systemu ESTA

  Osoby, które otrzymały odmowę z systemu ESTA nie mogą podróżować w ramach programu VWP. Przed wyjazdem muszą one złożyć wniosek o wizę.

  Ważne:

  – Należy złożyć wniosek nie później niż 72 godziny przed wylotem. Po tym terminie może okazać się, że jest za mało czasu na rozpatrzenie wniosku.
  – Jeśli mają Państwo nowy paszport lub jeśli Państwa wcześniejsza autoryzacja ESTA wygasła, będą Państwo musieli złożyć wniosek o nową autoryzację ESTA.
  – Aby mogli Państwo dokonać odprawy online lini lotniczych, muszą mieć Państwo komplet dokumentów podróżnych (ESTA, wiza lub inne).
  – Podczas składania wniosku o autoryzację ESTA ważne jest, aby podać informacje dokładnie tak, jak są zapisane w paszporcie.

  Lista najczęściej zadawanych pytań:

  Ile kosztuje ESTA?

  Obecnie ESTA kosztuje $21 (dwadzieścia jeden dolarów), czyli znacznie mniej niż opłata w wysokości 160 $ (sto sześćdziesiąt dolarów), która jest wymagana od osób ubiegających się o wizę turystyczną/biznesową.

  Mam wizę i jest ona nadal ważna. Jak mogę podróżować do USA?

  Każdy podróżny, który ma ważną wizę będzie nadal mógł z niej korzystać nawet kiedy ruch bezwizowy będzie możliwy. Osoba posiadająca ważną wizę nie musi ubiegać się o autoryzację ESTA.

  Jak długo obywatele Polski mogą przebywać w USA, jeśli podróżują bez wizy w ramach Programu Ruchu Bezwizowego?

  Obywatele Polski mogą przebywać bez wizy w celach turystycznych lub biznesowych do 90 dni. Przedłużenie pobytu nie jest możliwe.

  Otrzymałem wcześniej odmowę wizy lub miałem problemy przy wjeździe do USA. Czy mogę podróżować do USA bez wizy?

  Z reguły autoryzacji w systemie ESTA nie otrzyma osoba, która uprzednio otrzymała odmowę wizy lub w przeszłości miała problemy mogące wpłynąć na prawo do otrzymania wizy, takie jak wyrok sądowy lub złamanie prawa imigracyjnego USA. Tym samym taka osoba nie będzie mogła podróżować do USA bez wizy. Każda osoba, która otrzymała odmowę rejestracji ESTA może ubiegać się o wizę amerykańską w ambasadzie/konsulacie USA.

  Przydatne linki:

  Aplikacja ESTA znajdziesz tutaj – https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

  Informacje o ESTA, Departament Stanu USA – https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html
  Wszystko co powinieneś wiedzieć o aplikacji ESTA – https://amerykapopolsku.com/2019/11/06/wszystko-co-powinienes-wiedziec-na-temat-aplikacji-esta/

   

  WIZA

  Formalność dotyczące ubiegania się o wizę turystyczna są proste i przejrzyste a szczegółowe informacje krok po kroku znajdą państwo na oficjalnej stronie Ambasady USA:

  https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/

  pomocne linki:

  http://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visaapply.asp

  https://turystyka.wp.pl/wiza-nie-boli-czyli-jak-wyjechac-do-usa-6142735009249409a

  https://zbierajsie.pl/wiza-do-usa/

  Jeśli macie pytania, nie wahajcie się, pytajcie. Tahoe for Life Team postara się udzielić wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące Was sprawy. Jesteśmy tu dla WAS.

   

  Dziękujemy

  Back To Top